Claim / Return Form

Lees de instructies aandachtig door voordat u een klacht indient.

Correct ingevuld formulier versnelt de verwerking.

- De Koper moet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het Product een schriftelijke klacht indienen bij de Verkoper over een zichtbaar defect in het Product. Als de Koper niet binnen de genoemde termijn een klacht indient bij de Verkoper, heeft de Koper niet het recht om het zichtbare defect te claimen nadat de genoemde periode is verstreken.

- Als een Product of een deel van een product ontbreekt in het Product of de levering, moet de Koper de Verkoper binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het Product schriftelijk op de hoogte stellen van het ontbrekende product of onderdeel.

- Als we u vragen om het product naar ons te sturen voor verwerking, moet het product schoon en droog worden verzonden. Dit betekent dat eventuele vlekken van het product moeten worden afgeveegd voordat het wordt verzonden. Zorg er ook voor dat het product droog is voordat u het inpakt. Deze maatregelen moeten zo worden uitgevoerd dat het resultaat van eventuele reparaties zo goed mogelijk is.

- De ingevulde schriftelijke klachtenformulieren moeten worden bijgevoegd bij het Product waarvoor de klacht is ingediend.

- Voeg altijd het aankoopbewijs toe aan de klacht.

- In eerste instantie zal het Product, waarvoor een klacht is ingediend, worden vervangen door een nieuw Product of een terugbetalingsfactuur.

- De informatie wordt naar onze klantenservice gestuurd. De klantenservice zal de klacht zo snel mogelijk behandelen.

Order nbr / Factuur nbr = Ordernummer en factuurnummer zijn een reeks nummers. U vindt het bestelnummer bovenaan de orderbevestiging (bijv. 123456) / U vindt het factuurnummer bovenaan de factuur (bijv. 1234567)

Productcode = Productcode/productnummer is een reeks nummers die u kunt vinden op de factuur onder de kolom Productnummer (bijv. 123-123456).

[powr-form-builder id="f80be723_1694024288"]

  • Geen producten gevonden
Orders boven €150 Gratis Verzenden!